Propspeed voorkomt dat er zich onder de waterlijn zeeplanten aan metalen oppervlakken hechten. Propspeed werkt omdat het glad is, niet omdat het giftig is.

Wat is Propspeed?

Propspeed is een antifouling systeem dat voorkomt dat er zich onder de waterlijn aangroei, zoals pokken, zeewormen, algen en dergelijke, aan metalen oppervlakken hechten.

Propspeed werd 10 jaar geleden in Nieuw-Zeeland ontwikkeld en wordt sindsdien met succes op een toenemend aantal plaatsen in de wereld toegepast. Het systeem bestaat uit de combinatie van de ultra gladde eigenschappen van siliconen en de uitstekende hechting van de twee componenten primer op ferro en non-ferrometalen. Door de ultra gladde toplaag, de clear-coat. is het voor zeeorganismen nagenoeg onmogelijk om zich aan het oppervlakte te hechten. De twee componenten primer zorgt voor een hechte verbinding tussen het metalen oppervlak en de siliconen toplaag. De primer hecht op alle metalen oppervlakken en is bij uitstek geschikt voor brons, aluminium en roestvrij staal.

De meeste booteigenaren  en schippers weten uit eigen ervaring dat een boot die na reiniging en nieuwe antifouling te water is gelaten de eerste weken daarna topprestaties levert. Een minder prettige maar onvermijdelijke ervaring is dat deze topprestaties na verloop van tijd afnemen naarmate de aangroei aan het onderwaterschip toeneemt. Die afname van prestaties gaat zelfs verhoudingsgewijs wat sneller als er niet geregeld met de boot wordt gevaren.

Propspeed draagt ertoe bij dat deze topprestaties langere tijd behouden blijven door ervoor te zorgen dat propellers, roeren en trimvlakken vrij van aangroei blijven en hun krachten zo efficiënt mogelijk op het water kunnen overbrengen met een zo gering mogelijk verlies tengevolge van eigen weerstand. Daardoor kunnen propellors doen waarvoor ze gemaakt zijn: door het water snijden en het motorvermogen zo efficient mogelijk in stuwkracht omzetten.

De effecten van aangroei op propellers en andere metalen onderwaterdelen

De aangroei aan propellers en andere metalen onderwaterdelen, zoals roeren en trimplaten kan leiden tot:

• verhoogd brandstof gebruik
• verlies van snelheid
• hinderlijke vibratie van schroefas en daarmee verbonden onderdelen
• cavitatie

Indien er weinig met een boot wordt gevaren, dan neemt de prestatie tengevolge van aangroei al na enkele maanden gemiddeld met 5% tot 10% af. Bij grotere schepen die weinig worden gebruikt kan dit na 1,5 à 2 jaar al 15% tot 20% bedragen. Het betreft hier gemiddelden, exacte cijfers zijn niet makkelijk te geven aangezien een en ander afhangt van de vaarsnelheid, de scheepsgrootte en de rompvorm. In zijn algemeenheid geldt hoe hoger het toerental van de propellers des te groter is het negatieve effect.

Cavitatie
Propspeed werking

Cavitatie

Propellers bewegen een boot voorwaarts door het water naar achter te duwen in een spiraalvormig tunnelpatroon. Door aangroei vervuilde propellers verliezen snel hun efficiency doordat er luchtbelletjes in de watertunnel komen die het stuwpatroon verstoren. Dit effect staat bekend als cavitatie. Bovendien kunnen sterker vervuilde propellers in onbalans raken waardoor vibratie optreedt, hetgeen kan leiden tot versterkte slijtage van de schroefaslagers, schroefaskeringen, transmissie en verdere onderdelen van de aandrijflijn.

De voordelen van Propspeed

Het antifouling systeem Propspeed kent de volgende voordelen:

  • Verhoogt de vaarsnelheid
  • Beperkt het brandstofverbruik
  • Het is een langdurige oplossing
  • Het is geen belasting voor het milieu

Verhoging van de vaarsnelheid

Propspeed zorgt voor een efficiënte krachtoverbrenging door de propeller naar de omringende watermassa door weerstand door aangroei te voorkomen. Door schroefassen, roeren en trimplaten ook te behandelen wordt de weerstand verder beperkt. Daarnaast wordt cavitatie tengevolge van aangroei voorkomen.

Het gebruik van Propspeed kan, afhankelijk van het type boot en omstandigheden, leiden tot een verhoging van de maximum snelheid met drie knopen.

Beperking van het brandstofverbruik

Aangroei van het onderwaterschip en in het bijzonder van de propellers zorgt voor weerstand die de vaarsnelheid doet afnemen. Als dit verlies aan vaarsnelheid wordt gecompenseerd door meer motorvermogen te gebruiken, dan stijgt uiteraard het brandstofverbruik. Door het gebruik van Propspeed kan bij dezelfde vaarsnelheid met minder motorvermogen worden volstaan en in de praktijk levert dit een brandstofbesparing op tot ca. maximaal 10%, afhankelijk van de boot en de omstandigheden.

Een langdurige oplossing

Mits vakkundig aangebracht en er geen sprake is van een elektrolyse probleem of mechanische beschadigingen van de toplaag blijft Propspeed tenminste een jaar werkzaam en in veel gevallen zelfs aanzienlijk langer. De boot kan zonder problemen in die tijd uit het water worden gehaald en weer te water worden gelaten mits de toplaag daarbij niet beschadigd wordt. Ook mogen de met Propspeed behandelde onderdelen niet met een hogedrukreiniger worden gereinigd.

Geen belasting voor het milieu

Propspeed bevat geen koper- of zinkverbindingen, noch andere giftige bestanddelen. De werking van andere antifoulings berust in zijn algemeenheid op het vertraagd afgeven van biocide stoffen. Bij snel draaiende onderdelen worden de biocide bestanddelen sneller afgegeven en dit leidt tot (extra) milieubelasting en een relatief korte werkingsduur van de antifouling. Propspeed werkt omdat het glad is en niet omdat het giftige stoffen afgeeft en kent dit probleem daarom niet.